Perheille

Liity jäseneksi MLL:n Järvi-Suomen piirin yhdistykseen!

Etsi täältä lähin yhdistyksesi ja liity mukaan! 

Mannerheimin Lastensuojeluliitto on perheiden järjestö. Tarjoamme perheille mm. vertaistukea, tilapäistä lastenhoitoapua sekä tietoa lapsen kasvusta ja kehityksestä. Toimintaamme ovat kaikki vanhemmat, lapset ja perheet tervetulleita.

PERHEKAHVILOITA, KERHOJA, TAPAHTUMIA

MLL:n paikallisyhdistykset järjestävät perheille paljon erilaista toimintaa ja ylläpitävät mm. perhekahviloita, vertaisryhmiä ja lasten kerhoja.

Tutustu MLL:n Järvi-Suomen piirin alueella toimiviin

MLL:n JÄRVI-SUOMEN PIIRIN PERHEKESKUSTOIMINTA

MLL välittää tilapäistä lastenhoitoapua lapsiperheisiin. Hoitajat ovat Mannerheimin Lastensuojeluliiton lastenhoitokurssin suorittaneita ja perehdytettyjä 16 vuotta täyttäneitä henkilöitä.

Perhekummit ovat koulutettuja vapaaehtoisia, jotka toimivat alle kouluikäisten lasten perheiden arjen tukena. Perhekummi kuuntelee, keskustelee ja välittää.

Kaveritoiminnassa vapaaehtoiset aikuiset toimivat lasten ja nuorten harrastuskavereina, ystävinä ja ohjaajina. Toiminta koostuu yksilö-, kerho- ja leiritoiminnasta.

Lastensuojelun avohuollon tukihenkilötoimintaa lapsille, nuorille ja lapsiperheille toteutetaan yhteistyössä sosiaalitoimen kanssa. Tukihenkilö tulee lapsen tai nuoren avuksi, kun he kaipaavat aikuisen erityistä läsnäoloa ja tukea. Lapsiperhe voi saada tukihenkilön, kun vanhemmat kaipaavat vahvistusta vanhemmuuteen tai  apua arjen haasteisiin.

Vanhempainnetti on vanhempien oma nettisivusto. MLL:n Vanhempainnetti kokoaa kaiken tiedon, mitä MLL:lla on tarjota vanhemmille. Vanhempainnetistä saat monipuolista tietoa mm. lapsen kasvusta ja kehityksestä, kasvatuksesta, unesta ja ravitsemuksesta. Vanhempainnetissä on myös vinkkejä arjen vaikeisiin tilanteisiin, kuten tutista luopumiseen, päiväkodin aloittamiseen, nuoren tupakoimiseen ja paljon muuhin. Vanhempainnetistä voit hakea leikki-ideoita kun oma mielikuvitus ei riitä ja keskustelupalstalla saat vertaistukea.