Lasten, nuorten ja perheiden asialla

Mannerheimin Lastensuojeluliiton Järvi-Suomen piiri ry toimii MLL:n piirijärjestönä Etelä-Savon, Keski-Suomen, Pohjois-Karjalan ja Pohjois-Savon maakunnissa. Piirin neljä vapaaehtoiskeskusta sijaitsevat Joensuussa, Jyväskylässä, Kuopiossa ja Mikkelissä.

MLL:n Järvi-Suomen piirin tavoitteena on edistää toimialueellaan lasten, nuorten ja perheiden perusturvallisuutta, hyvinvointia ja tervettä kehitystä. Toiminnan lähtökohtana ovat perheiden tarpeet: lapsiperheiden arki, sen haasteet ja ilon aiheet. Piiri toimii myös lasten, nuorten ja perheiden oikeuksien edistäjänä ja yhteiskunnallisena vaikuttajana.

Lähes 2 000 vapaaehtoista

Piirin alueella toimii 113 paikallisyhdistystä, joissa on yhteensä lähes 13 000 jäsentä. Piirin tärkeimpänä tehtävänä on tukea yhdistysten toimintaa mm. järjestämällä koulutuksia, edistämällä vapaaehtoisten jaksamista ja tarjoamalla ohjausta ja neuvontaa. MLL:n Järvi-Suomen piirissä ja yhdistyksissä toimii yhteensä lähes kaksituhatta vapaaehtoista.

Lähde: MLL:n Järvi-Suomen piirin tilastoinnit, 2019