-hanke

Nuorilähtöisesti oppilaitosten perheyhteistyötä rakentamassa


Mitä?

Triangeli muodostuu 1) nuorten toisen asteen opiskelijoiden, 2) heidän huoltajiensa ja muiden läheisten sekä 3) oppilaitosten vuorovaikutuskokonaisuudesta.  Tavoitteena on rakenteiden uudistaminen siten, että 15–29-vuotiaiden opiskelijoiden läheisiltään saama ja vastaanottama tuki kasvaa. Nuorisotyöllinen työote vahvistaa toimenpiteiden ja kehittämistyön nuorilähtöisyyttä.

Miten?

Toimenpidekokonaisuudet:

 • Nuoret määrittelevät heille tärkeät henkilöt ja merkityksellisen tuen. * yhteyshenkilönä Helinä
 • Kotoa opintojen perässä muuttavien nuorten tuki vahvistaa osallisuutta. * yhteyshenkilönä Antti
 • Etsivä huoltajatyö löytää uusia tapoja tavoittaa huoltajia ja läheisiä yhteistyöhön. * yhteyshenkilönä Hanna
 • Tuloksia jalkauttava tapahtumasarja rakentaa nuorilähtöisiä käytäntöjä ja nuorimyönteistä yhteiskuntaa. * yhteyshenkilönä Saara

Ketkä?

Hanke on Xamkin Juvenian ja Mannerheimin Lastensuojeluliiton Järvi-Suomen piirin kumppanuushanke, joka saa rahoituksensa Euroopan Sosiaalirahaston toimintalinjalt[VS1] a 4.

Yhteistyötahoina toimivat:

 • Etelä-Savon ammattiopisto Esedu
 • Mikkelin lukio
 • Mäntyharjun lukio
 • Savon ammattiopisto Samiedu
 • Savonlinnan lyseon lukio
 • Suomen Nuoriso-opisto Paukkula
 • Etelä-Savon nuorten palveluverkostot
 • Juvan kunta
 • Pertunmaan kunta
 • Sulkavan kunta
 • Saku ry
 • Suomen Lukiolaisten Liitto

Miksi?

Nuorten ja vanhempien välisen keskusteluyhteyden heikentyminen näkyy koko maan kouluterveyskyselyissä niin yläkoululaisten kuin toisen asteen opiskelijoidenkin vastauksissa. Vanhempainliiton toteuttaman Vanhempien barometrin tulokset suosittavat kodin ja oppilaitoksen yhteistyön ja vuorovaikutuksen tiivistämistä toisella asteella. Myös oppivelvollisuuden laajentuminen asettaa huoltajille uusia vaateita.

Hyvinvoinnin polarisoitumiskehitys näkyy vanhemmuudessa hyväosaisten perheiden käyttäessä palveluita ja osallistuessa aktiivisemmin yhteistyöhön oppilaitosten kanssa. Tarvitaan nuorilähtöisiä kehittämistoimia, jotta eniten tukea tarvitsevat nuoret huomioitaisiin paremmin. Perherakenteiden monimuotoistuminen ja perheiden monipaikkaisuus haastavat kysymään, ketkä kaikki voivat tarjota nuorelle tukea opintojen aikana ja onko heidät kutsuttu saavutettavasti yhteistyöhön oppilaitoksen kanssa? Entä millaista on nuorille tärkeä tuki nuorten itsensä määrittelemänä?

Milloin?

Hankeaika 1.8.2023-28.2.2026.

Mitäs vielä?

Hanke haluaa osaltaan edistää keskustelua toisen asteen opiskelijoiden hyvinvoinnin tekijöistä. Jos kiinnostuksesi heräsi ja haluat osallistua kehittämistyöhön, ota rohkeasti yhteyttä!

TL 4,  Työllistävä, osaava ja osallistava Suomi  [VS1]

Lisätietoja

Helinä Juurinen
helina.juurinen@xamk.fi
050 343 8389

Saara Vauhkonen
saara.vauhkonen@xamk.fi
050 574 4926

Antti Väisänen
antti.vaisanen@xamk.fi
050 438 9806

Hanna Laitinen
hanna.laitinen@mll.fi
050 307 5411