Digihyvinvointi ja mediakasvatus varhaiskasvattajille

Mediakasvatus on osa lapsen kasvatusta. Aikuisten tehtävänä on suojella lasta median haitallisilta vaikutuksilta, mutta myös mahdollistaa lapselle myönteisiä ja monipuolisia kokemuksia median parissa. Mediakasvatus kehittää kokonaisvaltaisesti lasten monilukutaitoa, sekä tieto- ja viestintäteknologista osaamista. Mediakasvatuksessa hyödynnetään monipuolisesti erilaisia työskentely- ja itseilmaisuntapoja.

Koulutus on tarkoitettu varhaiskasvatuksen ammattilaisille. Koulutukseen voi osallistua kerrallaan 30 henkilöä livenä tai verkossa 60 henkilöä. Koulutuksia järjestetään tilauksien mukaan ympäri vuoden. Koulutuksen kesto on 1,5 tuntia ja mahdolliset lisätunnit.

Varhaiskasvatuksen ammattilainen saa koulutuksesta

  • Tietoa mediakasvatuksesta, digihyvinvoinnin käsitteistä, median
    ikärajoista ja turvallisesta median käytöstä.
  • Tietoa haitallisista mediasisällöistä lasten näkökulmasta katsottuna.
  • Näkökulmia vahvistamaan positiivista digihyvinvointia.
  • Vahvuuksia ottaa puheeksi median käyttö asiakasperheissä.
  • Valmiuksia ohjata lasta hyvään ja monipuoliseen median käyttöön.

Lisätiedot ja tarjouspyynnöt:
Riina Muotka
riina.muotka@mll.fi