Rikosuhripäivystys

Kuvassa on taustalla lyijykynä ja etualalla kolme pientä ihmisfiguuria.

Valtakunnallinen Rikosuhripäivystys (RIKU) tarjoaa käytännön neuvoja ja henkistä tukea rikoksen tai rikosyrityksen kohteeksi joutuneille, heidän läheisilleen ja rikosasiassa todistaville. Autamme rikoksen uhria toimimaan oikeuksiensa mukaisesti ja tuemme hänen selviytymistään rikoskokemuksesta. Vapaaehtoistyöllä on merkittävä rooli palveluidemme tuottamisessa. RIKUn toiminta on järjestölähtöistä ja perustuu yhteistyösopimukseen.

MLL:n Järvi-Suomen piiri toimii RIKUn Itä-Suomen aluetoimiston aluekoordinaatiojärjestönä. Tukipalveluita tuotetaan sekä valtakunnallisesti että paikallisesti. Aluetoimiston alueella toimii viisi palvelupistettä, joista rikoksen uhrit saavat tukea joko puhelimen ja verkon välityksellä tai tukihenkilötoimintana henkilökohtaisissa tapaamisissa.

Aktiivinen vaikuttamis- ja verkostotyö paikallisesti, alueellisesti ja valtakunnallisesti on keskeinen osa RIKUn palveluiden tunnetuksi tekemistä ja uhrien aseman parantamista. Yksi vaikuttamiskeinoista on osallistuminen rikoksen uhrin asemaa parantavien työryhmien työhön yhdessä viranomaisten ja muiden kolmannen sektorin toimijoiden kanssa. Rikoksen uhrin asemasta ja tarpeista annettavat lausunnot, koulutus, tiedotus, rikosuhrin asemaan liittyvän tutkimuksen edistäminen ja osallistuminen julkiseen keskusteluun ovat myös RIKUn perustyötä.