POP Pankki Järvi-Suomi lahjoittaa 10 000 euroa kiusaamisen ehkäisytyöhön

31.5.2024

Kiusaamisen ehkäisemiseksi ja ilmiön vähentämiseksi on tärkeää lisätä lasten ja nuorten kaveritaitoja ja ohjata heitä kiusaamisen puuttumisessa. Lapset ja nuoret kokevat kiusaamista niin vapaa-ajalle kuin koulussakin sekä lisääntyvissä määrin verkossa.

POP Pankki Järvi-Suomi lahjoittaa 10 000 euroa MLL:n Järvi-Suomen piirille, alueen lasten ja nuorten kiusaamisen ehkäisytyöhön. ”Haluamme omalla panoksellamme olla tukemassa tärkeää aihetta ja mahdollistaa MLL:n tekemä työ toimialueellamme. Jokaisella lapsella ja nuorella pitäisi olla mahdollisuus tulla arvostetuksi omana itsenään ja meillä jokaisella on velvollisuus puuttua kiusaamiseen”, sanoo POP Pankki Järvi-Suomen toimitusjohtaja Soile Pusa.

Kiusaamisen ehkäisemiseksi ja ilmiön vähentämiseksi on tärkeää lisätä lasten ja nuorten kaveritaitoja, kiusaamisen tunnistamiseen liittyviä taitoja ja ohjata heitä kiusaamiseen puuttumisessa. Lapset ja nuoret kokevat kiusaamista koulussa, verkossa ja vapaa-ajalla. Pitkällä aikavälillä tarkasteltuna eniten kiusaamista koetaan keskimäärin 4. ja 5. vuosiluokilla, toiseksi eniten yläasteen lopulla ja kolmanneksi eniten ammatillisissa oppilaitoksissa ja vähiten lukioissa.

Kiusaamista koetaan viikoittain enemmän poikien kuin tyttöjen joukossa, mutta kiusattujen tyttöjen osuus on lisääntynyt selvästi sekä 4. ja 5.-luokkalaisten että 8. ja 9. -luokkalaisten joukossa. Kiusaaminen lisää lasten ja nuorten yksinäisyyttä ja pahoinvointia. Valmiudet turvalliseen mediakäyttäytymiseen vähentävät lasten ja nuorten riskiä joutua kiusatuiksi erilaisilla some-kanavilla.

”Järjestämme toiminta-alueellamme Kaveritaidot ja kiusaamisen ehkäisy -teematunteja 11–16-vuotiaille lapsille ja nuorille. Tunneilla koordinaattorimme käsittelee teemaa lasten ja nuorten kanssa toiminnallisten harjoitteiden kautta. Tunneilla harjoitellaan ja kehitetään vuorovaikutus- ja ihmissuhdetaitoja, jotka ennaltaehkäisevät kiusaamista ja yksinäisyyttä. Teemme vahvaa työtä myös kiusaamisen jälkihoidossa 12–21 -vuotiaille nuorille suunnatun Selviydytään kiusaamisesta -toiminnan kautta, sanoo Päivi Turkia, toiminnanjohtaja MLL Järvi-Suomen piiristä.

Lisätietoa MLL:n Järvi-Suomen piirin lapsille, nuorille ja perheille suunnatusta työstä löydät täältä.

MLL:n Nuortennetti chat ja puhelinpalvelu auttaa lapsia ja nuoria maksutta.

 

Lisätietoja:

Päivi Turkia, MLL:n Järvi-Suomen piiri ry, paivi.turkia@mll.fi

Soile Pusa, POP Pankki Järvi-Suomi, soile.pusa@poppankki.fi

 

POP Pankki Järvi-Suomi toimii kahdeksalla paikkakunnalla. Pankki täyttää tänä vuonna 120 vuotta ja osana tätä jakaa alueiden hyvinvoinnin tukemiseksi yhteensä 120 000 euroa. POP Pankki Järvi-Suomi tarjoaa palveluja henkilö- ja yritysasiakkaille. Pankin omistavat sen asiakkaat ja pankki kuuluu POP Pankki-ryhmää.