STEAn avustusehdotus on julkaistu

10.12.2019

Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEA on julkaissut sosiaali- ja terveysministeriölle valmistelemansa avustusehdotuksen.

Avustusehdotuksen mukaan MLL:n Järvi-Suomen piirille esitetään tukihenkilötoimintaan avustusta yhteensä 290 130 euroa. Piirin tukihenkilötoiminta on ammatillisesti ohjattua vapaaehtoistoimintaa, joka käsittää kaveritoiminnan, perhekummitoiminnan ja ystäväksi maahanmuuttajaäidille -toiminnan.

Lisäksi esitetään 150 000 euron avustusta Selviydytään kiusaamisesta -projektin jatkolle. Kolmevuotisen jatkohankkeen tarkoituksena on tukea kiusaamista kokeneita lapsia ja nuoria sekä heidän vanhempiaan juurruttamalla Selviytyjät-vertaisryhmätoimintaa hankepaikkakunnille, kehittämällä valtakunnallinen verkkovertaisryhmä ja tuottamalla materiaalia ammattilaisten yksilötyön tueksi.

Sosiaali- ja terveysministeriö päättää myönnettävistä avustuksista tammi-helmikuussa 2020.