Mentalisaatiokoulutusta Kuopiossa

9.9.2019

MLL:n Järvi-Suomen piiri järjestää Kuopiossa 23.10. alkavan Vahvuutta vanhemmuuteen® - ja Lapsi mielessä® -ohjaajakoulutuksen. Koulutus on suunnattu kuntien, järjestöjen ja seurakuntien lasten ja perheiden kanssa työskenteleville ammattilaisille, joilla on sosiaali-, terveys- tai kasvatusalan koulutus.

Vahvuutta vanhemmuuteen®- ja Lapsi mielessä® -ohjaajakoulutuksessa keskitytään mentalisaatioon perustuvan reflektiivisen työotteen omaksumiseen ja soveltamiseen ryhmänohjaustilanteissa sekä omassa työssä ja työyhteisössä laajemminkin.

Koulutus

  • antaa työntekijälle uusia, konkreettisia työvälineitä vanhemmuuden tukemiseen 
  • kehittää työntekijän vuorovaikutustaitoja hankalissa asiakastilanteissa 
  • syventää työntekijän ryhmänohjausosaamista ja auttaa soveltamaan mentalisaatioteoriaan pohjautuvaa reflektiivistä työotetta kaikkeen perheiden parissa tehtävään työhön 
  • tarjoaa tietoa mentalisaatioteoriasta ja antaa eväitä teoreettisen tiedon viemiseen osaksi omaa ammattiosaamista

Koulutus antaa valmiudet ohjata vauvaperheille suunnattuja Vahvuutta vanhemmuuteen -ryhmiä ja alle kouluikäisten vanhemmille suunnattuja Lapsi mielessä -ryhmiä. Mentalisaatioon perustuvissa perheryhmissä vanhempien kyky hahmottaa lapsen näkökulmaa haastavissa tilanteissa paranee, mikä tukee monin tavoin lapsen tervettä kehitystä.

Ilmoittaudu 10.10. mennessä!

Koulutus toteutetaan seuraavina päivinä: 23.10.2019, 28.10.2019, 4.11.2019, 14.1.2020. Syventävät koulutuspäivät (3 kpl) sovitaan yhdessä ryhmän kanssa. Koulutukseen sisältyy lisäksi perheryhmien ohjausta. Koulutus kestää kokonaisuudessaan noin vuoden.

Koulutuksen (7 lähiopetuspäivää) hinta on yhteensä 750 euroa/osallistuja (107,14 euroa/lähiopetuspäivä/osallistuja). Hinta sisältää koulutuspäivät, koulutusmateriaalit ja MLL:n Vahvuutta vanhemmuuteen - ja Lapsi mielessä -ryhmänohjaajan oppaat.

Kouluttajina toimivat MLL:n mentalisaatiokouluttajat Eila-Mari Väätäinen ja Marjo Haikara sekä Helsingin yliopiston varhaiskasvatuksen professori, lastenpsykoterapeutti Mirjam Kalland.

Ilmoittautumiset sähköpostitse 10.10. mennessä Eila-Mari Väätäiselle: eila-mari.vaatainen@mll.fi tai Marjo Haikaralle: marjo.haikara@mll.fi

Lue lisää Vahvuutta vanhemmuuteen® - ja Lapsi mielessä® -ohjaajakoulutuksesta: