Zekki-testi kannustaa nuoria pohtimaan omaa hyvinvointiaan

5.7.2022

Nuorten hyvinvointi puhuttaa ja huolestuttaa yhä enemmän. Maailman digitaalistuessa myös nuorisoalalle on otettu käyttöön enenevissä määrin verkossa sijaitsevia toimintoja ja palveluita.

Mannerheimin lastensuojeluliitto on yhdessä muiden toimijoiden kanssa kehittänyt Zekki-nimisen verkkotyökalun, joka tarjoaa nuorelle tilaisuuden tehdä hänen omaa elämäänsä kartoittava itsearvio.

Zekki-testi on tarkoitettu 15-25-vuotiaille nuorille, mutta myös nuorisoalan ammattilaisten käytettäväksi. Testin tekeminen on nuorelle täysin maksuton. Myös anonymiteetti säilyy koko ajan palvelua käytettäessä. Näin ollen yhteydenotto tukipalveluihin tapahtuu täysin nuoren omasta tahdosta.

Testin tekemiseen menee vain muutama minuutti. Kysymyksiä on yhteensä 10. Testin täyttämisen jälkeen nuorelle tarjotaan yhteenveto, joka auttaa ja kannustaa nuorta pohtimaan omaa elämäänsä ja tulevaisuuttaan.

Kaikille täyttäjille tarjotaan laajalti saavutettavissa olevia, pääasiallisesti järjestön tarjoamia, digitaalisia palveluita. Lisäksi testi tarjoaa mahdollisuuden kirjata oma asuinpaikka, jolloin tuloksissa pyritään tarjoamaan myös paikkakuntakohtaisia palveluita. Palveluita tarjotaan ainoastaan niiltä paikkakunnilta, joilta on tiedossa sopivia vaihtoehtoja.

Testi pohjautuu 3X10D-elämäntilannemittariin, tutkimuksiin ja asiantuntijatietoon. Se on kehitetty moniammatillisessa yhteistyössä ja MLL:n lisäksi siinä on ollut mukana Diakonia-ammattikorkeakoulu, Diakonissalaitoksen Vamos, Ehyt, HelsinkiMissio, Marttaliitto, Mieli, Nuorisoasuntoliitto, Nuorten Ystävät, Pelastakaa Lapset, Takuusäätiö, Väestöliitto sekä Yeesi.