Media ja nettikiusaamisen teemakoulutukset

Nettikiusaaminen on moninainen ilmiö, joka näyttäytyy esimerkiksi haitallisen sisällön jakamisena tai tällaisesta sisällöstä tykkäämisenä. Nettikiusaaminen näkyy lasten ja nuorten käyttäytymisessä sosiaalisessa mediassa. Lapsilla ja nuorilla on oikeus hyvään elämään ja kasvuun myös mediakulttuurissa. MLL:n mediakasvatuksen keskiössä on hyvinvoivan, myönteisen ja turvallisen kasvun ja kehityksen edistäminen digitaalisessa ajassa. Mediakasvatusta tarvitaan tukemaan medialukutaitoa, sekä turvallista ja toisia kunnioittavaa mediakäyttäytymistä.

Koulutus on suunnattu koulujen, järjestöjen ja seurakuntien lasten ja nuorten kanssa työskenteleville ammattilaisille. Koulutusta järjestetään tilauksesta sekä liveryhminä että verkossa. Koulutukseen voi osallistua kerrallaan 30 henkilöä livenä tai verkossa 60 henkilöä. Koulutuksia järjestetään tilauksien mukaan ympäri vuoden. Koulutuksen kesto on 1,5 tuntia ja mahdolliset lisätunnit.

Osallistuja saa ajankohtaista tietoa tilaamastaan aiheesta

  • Miten puhua lapselle sodasta ja luoda turvaa
  • Ruutujen lumo – Miten huolehtia hyvinvoinnista digiajassa
  • Vanhempana digiajassa
  • Digitaalinen pelaaminen
  • Stop nettikiusaamiselle ja ilkeilylle
  • Miten auttaa lasta ja nuorta suojautumaan seksuaaliselta häirinnältä ja houkuttelulta digitaalisissa ympäristöissä?

Lisätiedot ja tarjouspyynnöt:
Riina Muotka
riina.muotka@mll.fi