Hyvinvointia perheisiin -hanke

Hyvinvointia perheisiin on Euroopan sosiaalirahaston (ESR) ja Kuopion kaupungin rahoittama hanke. Hanke kohdistuu toimintalinjaan 5. Sosiaalinen osallisuus ja köyhyyden torjunta. Hanke toteutetaan aikavälillä 1.8.2020-31.10.2021.

Hanke kohdistuu työelämän ulkopuolella oleviin kuopiolaisiin perheisiin, jotka kokevat, että he hyötyisivät perhekohtaisesta elintapaohjauksesta hyvinvoinnin teemalla. Hankkeessa pyritään lisäämään osallistuvien perheiden yleistä hyvinvointia ja sosiaalista osallisuutta sekä vanhempien ja lasten tulevaa työ -ja toimintakykyä.

Työ- ja toimintakykyyn pyritään vaikuttamaan koko perheeseen kohdistuvalla elintapaohjauksella, joka sisältää liikunta- ja ravitsemusneuvontaa, huomioiden riittävän palautumisen tärkeys. Hankkeessa mallinnetaan Perhekoutsi-toiminta, jossa järjestetään perhekohtaista elintapaohjausta hankekauden aikana. Lisäksi järjestetään perheiden yhteisiä perheliikuntavierailuja urheiluseuroissa sekä teemailtoja.

Perheiden elintapaohjaukseen osallistuvat ovat kohderyhmältään Kuopiossa, Sorsasalo-Matkus-alueen sisällä asuvat vanhemmat, jotka ovat työelämän ulkopuolella. Kohderyhmänä ovat perheet, joissa vähintään toinen vanhemmista on työelämän ulkopuolella. Teemaillat ovat avoimia kuopiolaisille perheille.

Lisätietoa

Perhekoutsi, hankevastaava

Hanna Holopainen, TtM

050 560 8087, hanna.holopainen@mll.fi