Lastenhoito

HUOM. MLL:n lastenhoitotoiminta palvelee myös koronaviruksen aiheuttamissa poikkeusoloissa. Palvelua ei kuitenkaan voi käyttää, jos perheessä on sairautta tai perhe on eristyksessä/karanteenissa. Myös hoitajien on oltava täysin terveitä perheeseen mennessään.

MLL tarjoaa tilapäistä ja lyhytaikaista lastenhoitoapua kaikkina vuorokauden aikoina. Voit tilata MLL:n hoitajan paikalle esimerkiksi jos lapsesi tai hänen vakituinen hoitajansa sairastuu, joudut hoitamaan työasioita tai haluat ihan vain hengähtää hetken ja ottaa aikaa itsellesi.

Hoitajat ovat MLL:n lastenhoitokurssin suorittaneita, 16 vuotta täyttäneitä henkilöitä tai sosiaali-, terveys- tai kasvatusalan ammattilaisia tai opiskelijoita. Hoitajat haastatellaan ja perehdytetään tehtävään. MLL:n huolehtii myös hoitajien jatkokoulutuksesta, valvonnasta ja ohjauksesta. Kaikilta hoitajilta selvitetään rikostausta ennen työn aloittamista.

Perhe työnantajana

Hoitaja huolehtii lapsen turvallisuudesta ja viihtymisestä vanhempien ohjeiden mukaan. Vanhempien olisi hyvä varata aikaa hoitajan kanssa keskustelemiseen hoitosuhteen alkaessa. Hoitajalla on vaitiolovelvollisuus lasta ja perhettä koskevissa asioissa.

MLL:n välittämät hoitajat eivät ole työsuhteessa MLL:ään, sen piirijärjestöihin tai paikallisyhdistyksiin. Perhe tilaa itse palvelun, toimii hoitajan työnantajana ja vastaa työlainsäädännössä määrätyistä työnantajavelvoitteista. Hoitaja puolestaan vastaa työntekijän velvoitteista.

Huom!

  • Yöaikaan (klo 23 jälkeen) päättyvässä hoidossa perheen tulee huolehtia hoitajan turvallisesta kotimatkasta joko tarjoamalla autokyyti tai kustantamalla taksikuljetus.
  • Alle 18-vuotias hoitaja voi työskennellä vain klo 23 saakka.
  • Yhdellä hoitajalla voi olla hoidettavanaan enintään neljä lasta.

Lue Länsi-Savon lehtijuttu MLL:n lastenhoidosta!