Lastenhoito

MLL tarjoaa tilapäistä ja lyhytaikaista lastenhoitoapua kaikkina vuorokauden aikoina yksityisille ja yrityksille.

Hoitajat ovat MLL:n lastenhoitokurssin suorittaneita, 16 vuotta täyttäneitä henkilöitä tai sosiaali-, terveys- tai kasvatusalan ammattilaisia tai opiskelijoita. Hoitajat haastatellaan ja perehdytetään tehtävään. MLL huolehtii myös hoitajien jatkokoulutuksesta, valvonnasta ja ohjauksesta. Kaikilta hoitajilta selvitetään rikostausta ennen työn aloittamista.

Hoitaja huolehtii lapsen turvallisuudesta ja viihtymisestä vanhempien ohjeiden mukaan. Hoitajalla on vaitiolovelvollisuus lasta ja perhettä koskevissa asioissa.

HUOM. MLL:n lastenhoitotoiminta palvelee myös koronaviruksen aiheuttamissa poikkeusoloissa. Palvelua ei kuitenkaan voi käyttää, jos perheessä on koronaoireita tai perhe on karanteenissa. Myös hoitajien on oltava täysin terveitä perheeseen mennessään.