Muistilista perheelle

Palkanmaksu

Perhe maksaa hoitajalle palkkaa 9 e/tunti, puolen tunnin tarkkuudella. Tämä on kokonaiskorvaus, joka sisältää lomakorvauksen. Minimiveloitus on 2 tunnin palkka. Tutustumiskäynnistä perhe maksaa vähintään 2 tunnin palkan. Palkka maksetaan käteisellä tai tilille heti hoidon päätyttyä hoitajan läsnä ollessa.

Sunnuntaityöstä perhe maksaa hoitajalle palkkaa 100 prosentilla korotettuna eli 18 e/tunti. Korotettua palkkaa maksetaan myös kirkollisina juhlapäivinä, uudenvuodenpäivänä, vappupäivänä ja itsenäisyyspäivänä.

Matkakulut

Hoitajalle maksetaan matkakuluja väh. 10 km:n matkoissa (meno−paluu) 1 h:n palkka, 20 km:sta ylöspäin 2 h:n palkka normaalipalkan lisäksi.

Palkkatosite

Perhe antaa maksamistaan palkoista hoitajalle palkkatositteen. Tilauskohtaisen palkkatositteen voi tulostaa MLL:n varausjärjestelmästä tilauksen kohdalta. Vaihtoehtoisesti voi tehdä vapaamuotoisen tositteen, joka sisältää vastaavat tiedot.

Tulorekisteri

Perhe ilmoittaa kaikki maksamansa tulot tulorekisteriin palkanmaksua seuraavan kalenterikuukauden 5. päivään mennessä. Lisätietoja täältä

Katso video tulorekisteristä täältä

Työttömyysvakuutusmaksu

Perheen tulee vähentää palkanmaksun yhteydessä kaikilta 17−64-vuotiailta hoitajilta palkansaajan työttömyysvakuutusmaksu 1,5 %. Tulorekisteriin ilmoitettujen tietojen perusteella perhe saa laskun työttömyysvakuutusmaksusta, jos maksaa palkkoja yli 1 300 euroa vuodessa. Perheeltä laskutetaan sekä työnantajan (0,5 %) että palkansaajan (1,5 %) työttömyysvakuutusmaksut. Lisätietoja täältä

TyEL-eläkevakuutusmaksu

TyEL-eläkevakuutusmaksu koskee 17−67-vuotiaita hoitajia. Maksu on kuukausi- ja työntekijäkohtainen, ja se maksetaan, mikäli samalle työntekijälle maksettujen palkkojen määrä on yli 59,36 e/kk. Kun raja ylittyy, perhe vähentää hoitajan palkasta työntekijän osuuden, joka on 17−52-vuotiailla ja 63−67-vuotiailla 6,75 % ja 53−62-vuotiailla 8,25 %. 

Tulorekisteri-ilmoituksessa valitaan työeläkevakuutusyhtiö, jota halutaan käyttää. Perheeltä laskutetaan TyEL:n kokonaismaksu 25,2 % palkasta. Palkkailmoituksen voi tehdä osoitteessa https://www.palkka.fi/, mistä menee suoraan tieto tuloverorekisteriin.

Ennakonpidätys

Kotitalouteen palkatulle hoitajalle maksetuista palkoista ei tarvitse toimittaa ennakonpidätystä, jos samalle työntekijälle maksetaan enintään 1 500 euroa vuodessa.

Tapaturmavakuutus

Perheen tulee vakuuttaa hoitaja(t) lakisääteisellä tapaturmavakuutuksella. Tapaturmavakuutus tulee ottaa, jos maksaa työntekijöille palkkaa yli 1 200 euroa vuodessa. Perhe voi hankkia tapaturmavakuutuksen haluamastaan vakuutusyhtiöstä.

Kotitalousvähennys

Perheellä on mahdollisuus tietyin edellytyksin saada omassa verotuksessaan kotitalousvähennys lastenhoidon kustannuksista. Lisätietoja täältä

Heräsikö kysymyksiä? Lastenhoitotoiminnan koordinaattori Merja Pitkänen neuvoo mielellään!