Selviydytään kiusaamisesta

Selviydytään kiusaamisesta on MLL:n Järvi-Suomen piirin projekti, joka keskittyy kiusaamisen jälkihuoltoon. Vertaistukea tarjotaan kiusaamista kokeneille nuorille ja heidän perheilleen Jyväskylässä ja Kuopiossa. Hanketta rahoittaa STEA.

Tiedetään, että kiusaamisen pitkäaikaiset vaikutukset voivat heikentää nuoren hyvinvointia. Nuoren itsetunto, mielenterveys ja sosiaaliset suhteet saattavat kokea kolauksia. Negatiiviset vaikutukset voivat seurata aikuisuuteen saakka.

Selviydytään kiusaamisesta -projektissa noin 12−21-vuotiaat nuoret pääsevät käsittelemään kiusaamiskokemuksiaan vertaistensa kanssa. Tavoitteena on puuttua kiusaamisen aiheuttamiin haasteisiin mahdollisimman varhaisessa vaiheessa ja oppia hyväksymään kiusaaminen osana omaa menneisyyttä. Näin voidaan lieventää kiusaamisen negatiivisia vaikutuksia ja niiden pitkittymistä.

Koko perheen asia

Ryhmätoiminta on suunnattu nuorille, jotka eivät välttämättä ole vielä muun avun piirissä. Usein vanhemmalla, opettajalla tai kuraattorilla on herännyt huoli nuoren yksinäisyydestä, mielialasta tai itsetunnosta.

Kiusattujen ryhmät ovat voimavarakeskeisiä ja perustuvat nuorten vahvuuksien tunnistamiseen. Ryhmissä keskitytään nuorten itsetuntoon, identiteettiin ja minäkuvaan ja harjoitellaan tunne- ja vuorovaikutustaitoja. Tärkeää on nuoren kokemus turvallisesta ryhmästä.

Projekti tarjoaa vertaistukea paitsi kiusaamista kokeneille nuorille myös kiusattujen nuorten perheille. Kiusaaminen ei kosketa vain nuorta, vaan se vaikuttaa koko perheen voimavaroihin, sosiaalisiin suhteisiin ja joskus jopa taloudelliseen tilanteeseen.

Lue lisää kiusaamisesta MLL:n Vanhempainnetistä!

Et ole yksin huolesi kanssa! MLL:n auttavan puhelimen päivystäjät odottavat yhteydenottoasi:

Vanhempainpuhelin

Lasten ja nuorten puhelin

Selviydytään kiusaamisesta Facebookissa:

Sivun yläreunan kuva: Fredriikka Pietilä