Selviydytään kiusaamisesta

Selviydytään kiusaamisesta on MLL:n Järvi-Suomen piirin projekti, joka keskittyy kiusaamisen jälkihuoltoon. Tukea tarjotaan kiusaamista kokeneille nuorille ja heidän perheilleen. Hanketta rahoittaa STEA.

Tiedetään, että kiusaamisen pitkäaikaiset vaikutukset voivat heikentää nuoren hyvinvointia. Nuoren itsetunto, mielenterveys ja sosiaaliset suhteet saattavat kokea kolauksia. Jos tukea ei saa, käsittelemätön kokemus saattaa vaikeuttaa sosiaalisia suhteita, opiskelua ja työllistymistä.

Projektissa noin 12−21-vuotiaat nuoret pääsevät käsittelemään kokemuksiaan työntekijän ja vertaistensa kanssa. Tavoitteena on puuttua kiusaamisen aiheuttamiin haasteisiin mahdollisimman varhaisessa vaiheessa ja oppia hyväksymään kiusaaminen osana omaa menneisyyttä.

Selviytyjät-vertaisryhmät käynnistyvät jälleen helmikuussa 2021 Jyväskylässä ja Kuopiossa.

Yksilöohjauksen piiriin voi hakeutua koko MLL:n Järvi-Suomen piirin alueelta (Keski-Suomi, Etelä-Savo, Pohjois-Savo, Pohjois-Karjala). Ohjausta tarjotaan 1-5 krt/hlö.

Vertaisryhmiä ja yksilöohjausta

Puhuminen ja sosiaalisen tuen hakeminen ovat todistetusti tehokkaita keinoja suojautua kiusaamisen negatiivisilta vaikutuksilta. Usein kiusatut ovat kuitenkin menettäneet luottamuksen muihin ihmisiin ja häpeä voi estää hakeutumisen avun piiriin. Siksi on tärkeää, että vanhempi, opettaja, kuraattori tai muu nuorelle läheinen aikuinen rohkaisee nuorta hakemaan tukea, jos hänellä herää huoli nuoresta.

Projektin tarjoama matalan kynnyksen tuki on voimavarakeskeistä ja perustuu vahvuuksien tunnistamiseen. Selviytyjät-vertaisryhmissä ja yksilöohjauksessa vahvistetaan sitä, mitä kiusaaminen on heikentänyt. Ryhmissä opetellaan tunnistamaan haitallisia ajatus- ja käyttäytymismalleja ja vahvistamaan itsetuntoa, jämäkkyyttä sekä tunne- ja vuorovaikutustaitoja.

Projekti tarjoaa vertaistukea paitsi kiusaamista kokeneille nuorille myös kiusattujen nuorten perheille. Kiusaaminen ei kosketa vain nuorta, vaan se vaikuttaa koko perheen voimavaroihin, sosiaalisiin suhteisiin ja joskus jopa taloudelliseen tilanteeseen.

Lue kiusaamisesta lisää MLL:n Vanhempainnetistä!

Et ole yksin huolesi kanssa! MLL:n auttavan puhelimen päivystäjät odottavat yhteydenottoasi:

Vanhempainpuhelin

Lasten ja nuorten puhelin

Sivun yläreunan kuva: Anni Salenius