Selviydytään kiusaamisesta

Selviydytään kiusaamisesta on MLL:n Järvi-Suomen piirin projekti, joka keskittyy kiusaamisen jälkihuoltoon. Tukea tarjotaan kiusaamista kokeneille nuorille ja heidän perheilleen. Hanketta rahoittaa STEA.

Tiedetään, että kiusaamisen pitkäaikaiset vaikutukset voivat heikentää nuoren hyvinvointia. Nuoren itsetunto, mielenterveys ja sosiaaliset suhteet saattavat kokea kolauksia.  Jos tukea ei saa, on vaarana, että käsittelemätön  kokemus  jää  vaikuttamaan  koko  elämään  tai  se  aktivoituu myöhemmässä  elämänvaiheessa, vaikeuttaen sosiaalisia suhteita, opiskelua ja -työllistymistä.

Selviydytään kiusaamisesta -projektissa noin 12−21-vuotiaat nuoret pääsevät käsittelemään kiusaamiskokemuksiaan työntekijän ja vertaistensa kanssa. Tavoitteena on puuttua kiusaamisen aiheuttamiin haasteisiin mahdollisimman varhaisessa vaiheessa ja oppia hyväksymään kiusaaminen osana omaa menneisyyttä. Näin voidaan lieventää kiusaamisen negatiivisia vaikutuksia ja niiden pitkittymistä.

Vertaisryhmiä ja yksilöohjausta

Tiedetään, että  puhuminen sekä sosiaalisen tuen hakeminen ovat tehokkaita keinoja suojautua kiusaamisen negatiivisilta vaikutuksilta. Ne lapset ja nuoret, jotka kertoivat kiusaamisesta aikuiselle ja puhuvat kiusaamisesta enemmän näyttävät selviytyvän paremmin. Kiusatut ovat kuitenkin usein menettäneet luottamuksen muihin ihmiseen ja häpeä estää hakeutumasta avun piirin itse.  Siksi on tärkeää, että kun vanhemmalla, opettajalla tai kuraattorilla on herännyt huoli nuoren yksinäisyydestä, mielialasta tai itsetunnosta kannustaa hän nuorta puhumaan kiusaamiskokemuksistaan avoimesti sekä hakemaan tukea ammattilaisilta tai vertaisryhmistä. 

Selviydytään kiusaamisesta -hankkeen tarjoama matalan kynnyksen tuki on voimavarakeskeistä ja perustuu omien kiusaamiskokemusten käsittelyn lisäksi vahvuuksien tunnistamiseen. Selviytyjät -vertaisryhmissä ja yksilöohjauksessa vahvistetaan sitä, mitä kiusaaminen on heikentänyt.  Ryhmissä on mahdollista tunnistaa haitallisia ajatus- ja käyttäytymismalleja sekä vahvistaa itsetuntoa, jämäkkyyttä sekä tunne- ja vuorovaikutustaitoja. Kisatulle vertaisryhmissä tärkeää on positiivinen ja turvallinen ryhmäkokemus. Vertaisryhmiä järjestetään Kuopiossa ja Jyväskylässä, yksilöohjauksen piiriin voi hakeutua koko Järvi-Suomen alueelta (Pohjois-Savo, Etelä-Savo, Pohjois-Karjala, Keski-Suomi).

Projekti tarjoaa vertaistukea paitsi kiusaamista kokeneille nuorille myös kiusattujen nuorten perheille. Kiusaaminen ei kosketa vain nuorta, vaan se vaikuttaa koko perheen voimavaroihin, sosiaalisiin suhteisiin ja joskus jopa taloudelliseen tilanteeseen.

Lue lisää kiusaamisesta MLL:n Vanhempainnetistä!

Et ole yksin huolesi kanssa! MLL:n auttavan puhelimen päivystäjät odottavat yhteydenottoasi:

Vanhempainpuhelin

Lasten ja nuorten puhelin

Selviydytään kiusaamisesta Facebookissa:

Sivun yläreunan kuva: Anni Salenius