Tartu tarinaan -hanke

Tartu tarinaan -hankkeen päätavoitteena on auttaa keskisuomalaisia lapsia ja perheitä löytämään lukuilo. Hankkeen kohderyhmänä ovat erityisesti ne perheet, joissa lukeminen ei ole vielä osa arkea. Hanketta toteuttavat yhteistyössä MLL:n Järvi-Suomen piiri, Niilo Mäki Instituutti ja Jyväskylän kesäyliopisto. Hanketta rahoittaa Suomen Kulttuurirahaston Keski-Suomen rahasto.

Tartu tarinaan -hankkeessa tuotetaan päiväkoteihin ja perhekahviloihin vietäviä lukubokseja, jotka ovat täynnä tiettyyn teemaan liittyvää tekemistä: kirjoja, pelejä, leikkejä ja erilaisia toimintaideoita. Lukubokseissa huomioidaan lapselle ominaiset tavat oppia sekä valtakunnallisen varhaiskasvatus- ja esiopetussuunnitelman perusteet.

Hanke tarjoaa vanhemmille, vapaaehtoisille ja kasvattajille myös maksuttomia työpajoja ja asiantuntijaluentoja. Tiedot luennoista ja työpajoista löydät osoitteesta www.tartutarinaan.fi

MLL:n Järvi-Suomen piirin osalta hankkeesta vastaa koordinaattori Karoliina Vallipuro, joka vastailee mielellään kysymyksiin!

Tartu tarinaan Facebookissa: