Tukea lapselle, nuorelle ja perheelle

MLL:n Järvi-Suomen piiri kouluttaa ja välittää tukihenkilöitä lapsille, nuorille ja perheille, jotka kaipaavat arkeensa rinnalla kulkijaa. Tukihenkilötoiminta on suunnitelmallista ja ohjattua vapaaehtoistoimintaa, jonka avulla pyritään ehkäisemään ongelmia ja tuomaan iloa tuettavien elämään. 

Tukihenkilöt ovat tavallisia, luotettavia aikuisia, jotka antavat aikaansa, apuaan ja huomiotaan tuettaville. Tukisuhde on arkista yhdessäoloa, tekemistä ja asioiden jakamista. Tukihenkilö tapaa tuettavaa yleensä 2–4 kertaa kuukaudessa pari tuntia kerrallaan.

Tukihenkilöt ovat sitoutuneita toimintaan, heillä on vaitiolovelvollisuus ja ennen tukisuhteen aloittamista heiltä tarkistetaan rikosrekisteriote. Tukihenkilön voi saada esimerkiksi varhaisen tuen palveluiden tai lastensuojelun kautta tai ottamalla itse yhteyttä Järvi-Suomen piiriin. Tukisuhde on perheelle maksuton.