Lapsi vanhemman selässä.

Tukea lapselle, nuorelle ja perheelle

MLL:n Järvi-Suomen piiri kouluttaa ja välittää tukihenkilöitä lapsille, nuorille ja perheille, jotka kaipaavat arkeensa rinnalla kulkijaa. Tukihenkilötoiminta on suunnitelmallista ja ohjattua vapaaehtoistoimintaa, jonka avulla pyritään ehkäisemään ongelmia ja tuomaan iloa perheiden elämään. Toiminta on maksutonta. Tukihenkilön voi saada ottamalla yhteyttä MLL:n Järvi-Suomen piiriin.

Tukihenkilöt ovat tavallisia, luotettavia aikuisia, jotka antavat aikaansa ja huomiotaan tuettaville. Tukisuhde on arkista yhdessäoloa, tekemistä ja asioiden jakamista. Tukihenkilö tapaa tuettavaa lasta, nuorta tai perhettä yleensä muutaman kerran kuukaudessa pari tuntia kerrallaan.

Tukihenkilöt ovat sitoutuneita toimintaan, heillä on vaitiolovelvollisuus ja ennen tukisuhteen aloittamista heiltä tarkistetaan rikosrekisteriote.

Tästä pääset katsomaan esitettämme: