Neljä äitiä vauvojen kanssa ryhmässä.

Vertaisryhmät

Osa MLL:n yhdistyksistä järjestää vanhemmille vertaisryhmiä, joiden teema valikoituu osallistujien kiinnostuksen mukaan. Teemat liittyvät usein lapsiperheen elämään − aiheena voi olla vaikkapa uhmaikä tai ensimmäisen lapsen saaminen.

Vertaisryhmien kokoontumiset perustuvat osallistujien väliseen avoimeen keskusteluun, ja niiden tavoitteena on lisätä vanhempien ja välillisesti koko perheen hyvinvointia. Tunne siitä, ettei ole asioidensa kanssa yksin, auttaa jaksamaan arjessa.

Jututtamot

Jututtamot ovat uudenlaisia vertaisryhmiä, joissa keskustellaan erilaisista lapsiperheen arkeen liittyvistä asioista lapsen näkökulmasta. Tavoitteena on vahvistaa vanhemman kykyä tunnistaa lapsen tunteita ja tarpeita ja herättää vanhempia pohtimaan, miten lapsen viesteihin voisi vastata lapsen kehitystä tukevalla tavalla. Jututtamo voi kokoontua kertaluontoisesti esimerkiksi perhekahvilassa tai pidempään jatkavana erillisenä ryhmänä.

Voit kysellä omasta paikallisyhdistyksestäsi, järjestetäänkö lähistölläsi vertaisryhmätoimintaa!