Vertaisryhmät

Osa MLL:n Järvi-Suomen piirin yhdistyksistä järjestää vanhemmille vertaisryhmiä, joiden teema valikoituu osallistujien kiinnostuksen mukaan. Usein teema liittyy lapsiperheen arkielämään − se voi olla vaikkapa uhmaikä tai ensimmäisen lapsen saaminen.

Kokoontumiset perustuvat avoimeen osallistujien väliseen keskusteluun, ja niiden tavoitteena on lisätä vanhempien ja sitä kautta koko perheen hyvinvointia. Tunne ja tieto siitä, että on muita samojen haasteiden kanssa painivia, auttaa jaksamaan arjessa paremmin.

Jututtamot

Jututtamot ovat uudenlaisia vertaisryhmiä, joissa keskustellaan erilaisista lapsiperheen arkeen liittyvistä asioista lapsen näkökulmasta. Tavoitteena on vahvistaa vanhemman kykyä tunnistaa lapsen tunteita ja tarpeita ja herättää vanhempia pohtimaan, miten lapsen viesteihin voisi vastata lapsen kehitystä tukevalla tavalla. Jututtamo voi kokoontua kertaluontoisesti esimerkiksi perhekahvilassa tai pidempään jatkavana erillisenä ryhmänä.