Toimintamuodot

MLL:n Järvi-Suomen piirin vapaaehtoisena voit toimia tukihenkilönä lapselle, nuorelle tai perheelle, palkallisena lasten hoitajana tai vertaistukiryhmän ohjaajana Selviydytään kiusaamisesta -projektissa.

Paikallisyhdistyksen vapaaehtoisena voit muun muassa ohjata kerhoa, vertaisryhmää tai perhekahvilaa, toimia luottamushenkilönä tai kylämummina tai -vaarina tai järjestää lapsiperheille suunnattuja tapahtumia.

Sen lisäksi, että saat vapaaehtoistyöstä iloisen mielen, voit saada tietyistä tehtävistä digitaalisen osaamismerkin. Tällaisia tehtäviä ovat tukihenkilö, kerhon ohjaaja, perhekahvilan ohjaaja, Jututtamon ohjaaja, puheenjohtaja, sihteeri, taloudenhoitaja ja viestintävastaava. Lue osaamismerkeistä lisää täältä