Vertaisryhmän ohjaaja

Osa MLL:n Järvi-Suomen piirin yhdistyksistä järjestää vanhemmille vertaisryhmiä, joiden teema valikoituu osallistujien kiinnostuksen mukaan. Teemana voi olla vaikkapa uhmaikä tai ensimmäisen lapsen saaminen. Kokoontumiset perustuvat osallistujien väliseen avoimeen keskusteluun, ja niiden tavoitteena on lisätä vanhempien ja koko perheen hyvinvointia.

Vertaisryhmän ohjaajana olet tärkeässä roolissa vanhempien jututtajana. Sen lisäksi, että voit toimia ryhmän vastuuohjaajana, voit piipahtaa ryhmässä kertaluontoisesti asiantuntijana puhumassa itsellesi läheisestä aiheesta.

Jututtamon ohjaaja

Jututtamot ovat uudenlaisia vertaisryhmiä, joissa keskustellaan erilaisista lapsiperheen arkeen liittyvistä asioista lapsen näkökulmasta. Tavoitteena on vahvistaa vanhemman kykyä tunnistaa lapsen tunteita ja tarpeita ja herättää vanhempaa pohtimaan, miten lapsen viesteihin voisi vastata lapsen kehitystä tukevalla tavalla. Jututtamo voi kokoontua kertaluontoisesti esimerkiksi perhekahvilassa tai pidempään jatkavana erillisenä ryhmänä.

Jututtamon ohjaajana tehtävänäsi on herättää keskustelua ja tukea sitä parhaimpasi mukaan. Voit ryhtyä ohjaajaksi ilman aiempaa ryhmänohjauskokemusta. Riittää, että olet kiinnostunut lapsista, perheistä ja ohjaajana toimimisesta. Koulutus kestää kaksi päivää, ja siihen kuuluu ryhmän ohjaamisen harjoittelu.