Selviydytään kiusaamisesta -ryhmien ohjaajat

Selviydytään kiusaamisesta on STEAn rahoittama projekti, joka keskittyy kiusaamisen jälkihoitoon. Vertaisryhmätoimintaa järjestetään kiusaamista kokeneille nuorille Jyväskylässä, Kuopiossa ja Joensuussa sekä verkkoryhminä, joihin voi osallistua mistäpäin Suomea vain.

Projektissa noin 12-21-vuotiaat nuoret pääsevät käsittelemään kiusaamiskokemuksiaan vertaistensa kanssa. Tavoitteena on puuttua kiusaamisen aiheuttamiin haasteisiin mahdollisimman varhaisessa vaiheessa ja oppia hyväksymään kiusaaminen osana omaa menneisyyttä.

Projektin vertaistukiryhmiä ohjaavat koulutetut vapaaehtoiset yhdessä projektin työntekijän kanssa. Vapaaehtoisena ohjaajana voit toimia joko kasvokkain kokoontuvissa ryhmissä tai verkkoryhmissä.

Lue projektista ja ryhmätoiminnasta lisää täältä!

Sivun yläreunan kuva: Hugo Korhonen