Selviydytään kiusaamisesta -ryhmien ohjaajat

Selviydytään kiusaamisesta on STEAn rahoittama projekti, joka keskittyy kiusaamisen jälkihuoltoon. Vertaisryhmätoimintaa järjestetään kiusaamista kokeneille nuorille ja heidän perheilleen Jyväskylässä ja Kuopiossa. Vuonna 2021 uutena toimintamuotona käynnistyvät verkkovertaisryhmät kiusaamista kokeneille nuorille.

Projektissa noin 12-21-vuotiaat nuoret pääsevät käsittelemään kiusaamiskokemuksiaan vertaistensa kanssa. Tavoitteena on puuttua kiusaamisen aiheuttamiin haasteisiin mahdollisimman varhaisessa vaiheessa ja oppia hyväksymään kiusaaminen osana omaa menneisyyttä.

Projektin vertaistukiryhmiä ohjaavat koulutetut vapaaehtoiset yhdessä projektin työntekijän kanssa. Vapaaehtoisena ohjaajana voit toimia joko kasvokkain kokoontuvissa ryhmissä tai verkkoryhmissä.

Lue projektista ja ryhmätoiminnasta lisää täältä!

Sivun yläreunan kuva: Fredriikka Pietilä