Selviydytään kiusaamisesta -ryhmien ohjaajat

Selviydytään kiusaamisesta on MLL:n Järvi-Suomen piirin projekti, joka keskittyy kiusaamisen jälkihuoltoon. Vertaistukea tarjotaan kiusaamista kokeneille nuorille ja heidän perheilleen Jyväskylässä ja Kuopiossa.

Selviydytään kiusaamisesta -projektissa 12−20-vuotiaat nuoret pääsevät käsittelemään kiusaamiskokemuksiaan vertaistensa kanssa. Tavoitteena on puuttua kiusaamisen aiheuttamiin haasteisiin mahdollisimman varhaisessa vaiheessa ja oppia hyväksymään kiusaaminen osana omaa menneisyyttä.

Projektin vertaistukiryhmiä ohjaavat koulutetut vapaaehtoiset ammatillisen ohjauksen tuella.

Selviydytään kiusaamisesta Facebookissa:

Sivun yläreunan kuva: Fredriikka Pietilä