Tukihenkilöt

Onko lapsilla paikka sydämessäsi ja haluat tehdä käytännön tekoja perheiden auttamiseksi? Onko sinulla intoa ryhtyä tukihenkilöksi lapselle, nuorelle, perheelle tai maahanmuuttajaäidille, joka kaipaa arkeensa rinnalla kulkijaa?

MLL:n Järvi-Suomen piirin koordinoima tukihenkilötoiminta on suunnitelmallista ja ohjattua vapaaehtoistoimintaa, jolla pyritään ehkäisemään ongelmia ja tuomaan iloa tuettavien elämään. Tälläkin hetkellä Järvi-Suomen piirin alueella on lapsia, nuoria ja perheitä, jotka odottavat omaa, kovasti kaipaamaansa tukihenkilöä – joka voit olla sinä!

Arkista yhdessäoloa

Tukihenkilöt ovat tavallisia, luotettavia aikuisia, jotka antavat aikaansa, apuaan ja huomiotaan tuettaville. Tukisuhde on arkista yhdessäoloa, tekemistä ja asioiden jakamista. Tukihenkilö tapaa tuettavaa yleensä 2–4 kertaa kuukaudessa pari tuntia kerrallaan.

Tukihenkilöt saavat maksuttoman koulutuksen tehtäviinsä, ja he sitoutuvat noudattamaan vapaaehtoistoiminnan eettisiä periaatteita. Kaikilta tukihenkilöiksi hakeutuvilta pyydetään suostumus rikostaustan selvittämiseen.

Jos kiinnostuit, ota yhteyttä oman alueesi tukihenkilötoiminnan koordinaattoriin!