Aikuinen kantaa lasta reppuselässä ulkona, taustalla näkyy puutalo sekä piha-aluetta.

Tukihenkilöt

Onko lapsilla paikka sydämessäsi ja haluat tehdä käytännön tekoja perheiden auttamiseksi? Haluaisitko ryhtyä tukihenkilöksi lapselle tai nuorelle, perheelle tai maahanmuuttajaäidille, joka kaipaa arkeensa rinnalla kulkijaa?

MLL:n tukihenkilötoiminta on suunnitelmallista ja ammatillisesti ohjattua vapaaehtoistoimintaa, jolla pyritään ehkäisemään ongelmia hyvissä ajoin ja tuomaan iloa tuettavien elämään. Tälläkin hetkellä lukuisat lapset, nuoret ja perheet odottavat omaa tukihenkilöään!

Arkista yhdessäoloa

Tukihenkilöt ovat tavallisia, luotettavia aikuisia, jotka antavat aikaa ja huomiota tuettavilleen. Tukisuhde on arkista yhdessäoloa, tekemistä ja asioiden jakamista. Tukihenkilö tapaa tuettavaa yleensä pari kertaa kuukaudessa pari tuntia kerrallaan.

Tukihenkilöt saavat maksuttoman koulutuksen tehtäviinsä, heidät haastatellaan ja he allekirjoittavat vaitiolositoumuksen. Kaikilta tukihenkilöiksi hakeutuvilta pyydetään suostumus rikostaustaotteen hakemiseen.

Tutustu tarkemmin eri toimintamuotoihin: