Sosiaalihuoltolain alainen tukihenkilötoiminta

Sosiaalihuoltolain alainen tukihenkilötoiminta on ammatillisesti ohjattua, vapaaehtoisten toteuttamaa varhaista tukea. Tuettavat ovat 5−17-vuotiaita lapsia tai nuoria ja heidän perheitään, jotka kaipaavat luotettavaa aikuista jakamaan arkeaan.

Tukihenkilö tulee lapsen tai nuoren elämään, kun tämä kaipaa aikuisen erityistä läsnäoloa ja tukea. Tukihenkilö on mukana perheen arjessa ja tukee lasta tai nuorta esimerkiksi koulunkäynnissä, sosiaalisissa suhteissa ja harrastuksissa, jotka eivät ehkä sujuisi ilman tasapainoisen aikuisen läsnäoloa ja opastusta.

Sosiaalihuoltolain alaista tukihenkilötoimintaa järjestetään MLL:n Järvi-Suomen piirin alueella Jyväskylässä ja Muuramessa.