Keräyslupa

Rahankeräysluvan saaja
Mannerheimin Lastensuojeluliiton Järvi-Suomen piiri ry

Rahankeräysluvan myöntäjä
Poliisihallitus

Rahankeräysluvan numero ja myöntämisajankohta
RA/2021/1176, myönnetty 21.9.2021 

Kerättävien varojen käyttötarkoitus
⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠Kerätyt varat käytetään Mannerheimin Lastensuojeluliiton Järvi-Suomen piirin työhön lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvinvoinnin edistämiseksi. Varoja käytetään vanhemmuuden tukemiseen sekä lasten ja nuorten hyvinvoinnin tukemiseen ja edistämiseen, näihin tähtäävien toimintojen suunnitteluun ja toteuttamiseen. 

Toimintamuotoja voivat olla esimerkiksi vertaisryhmätoiminta, koulutustoiminta, tapahtumat, hyvinvointia tukevan ja edistävän materiaalin tuottaminen, paikallisyhdistysten vapaaehtoistyön tukeminen tai suora taloudellinen tuki perheille.